“งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” รอบปฐมนิเทศการประกวด นางสาวพิษณุโลก


วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น โรงแรมภัทรารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมรอบปฐมนิเทศการประกวด นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ตามที่จังหวัดพิษณุโลกกำหนดให้มีการจัดการประกวด นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาวงามได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถและหาตัวแทนสาวงามจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นต้นแบบความงามเป็นทูตวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพิษณุโลกสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การประกวดนางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรม 2 วันประกอบไปด้วย วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นรอบปฐมนิเทศณโรงแรมภัทรารีสอร์ท แอนด์ สปา พิษณุโลก โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าประกวด และชี้แจงและการปฏิบัติหน้าที่ได้รับตำแหน่งและถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดวิหารทอง สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า วันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นรอบตัดสิน เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


โดยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประกอบไปด้วย 5 รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศเงินสด 50,000 บาท ขอมงกุฏ คฑา ถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

การอบรมนางสาวรอบปฐมนิเทศ นางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีสาวงามผู้เข้าอบรมจำนวน 52 สาวงาม