อบจ.อุตรดิตถ์ แถลงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มี ความสามารถในการเล่นกีฬา ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะยาเสพติด

สำหรับการแข่งขันได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายและหญิง แข่งขันวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
2. รุ่นประชาชนทีมชาย แข่งขันวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ความสำคัญในการจัดแข่งขันและส่งเสริมสนับสนุนประชาชนเล่นกีฬามาโดยตลอด ได้จัดแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตบอล ฟุตซอล เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เปตอง เป็นต้น ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสแสดงออกในกีฬาวอลเลย์บอล

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาร่วมให้กำลังใจและรับชมการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้นักกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสามารถที่ดี ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน