แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ คัดเลือกสู่เวทีแข่งขันกองทัพไทย

1361

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ คัดเลือกสู่เวทีแข่งขันกองทัพไทย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับกองทัพภาคที่ 3 สำหรับคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบก

เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราโชบายให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทย มีความพร้อมเพรียงเข็มแข็ง สง่างาม และสมพระเกียรติยศ ดังนั้นกองทัพไทย จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับกองทัพบกและเป็นตัวแทนกองทัพบก จำนวน 2 กองร้อย เพื่อเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยต่อไป การแข่งขันกองทหารเกียรติยศยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติ พุทธศักราช 2528 โดยหลักปฎิบัติในการแข่งขันเป็นไปตามพระราชนิยมและยึดถือตามหลักปฎิบัติของกองทหารเกียรติยศของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โดยแบ่งการปฎิบัติเป็น 3 กรณี เช่น การรับเสด็จกรณีขึ้นแท่นตรวจพล , การรับเสด็จกรณีขึ้นแท่นไม่ตรวจพล และการรับ – ส่งเสด็จผ่าน
ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “การแข่งขันกองทหารเกียรติยศภายใน กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2562 ” ขึ้น

เพื่อคัดเลือกหน่วยที่ดีที่สุด เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ ๓ เข้าไปแข่งขันในระดับกองทัพบก โดยให้หน่วยกองพันทหารราบ, กองพันทหารม้า และกองพันทหารปืนใหญ่ รวม 27 กองพัน จัดกองทหารเกียรติยศเข้าร่วมแข่งขันในระดับกรม ระดับกองพล และระดับกองทัพภาคที่ 3 ตามลำดับ ในการนี้ ได้มีกองทหารเกียรติยศ ที่ชนะเลิศระดับกองพล และเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3 หน่วย ดังนี้

กองพลทหารราบที่ 4 ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7 ได้แก่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17, กองพลทหารม้าที่ 1 ได้แก่ กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 2 ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการแข่งขันที่จัดขึ้นนั้น จะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้หน่วยได้แสดงศักยภาพ ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว การถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะทำให้หน่วยได้เข้าใจภาพการปฏิบัติ ของกองทหารเกียรติยศรับเสด็จฯ ได้อย่างถูกต้อง