ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดวัดเจริญสุขาราม จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวยาง และประชาชนจิตอาสาฯ ตำบลหนองหลุม จำนวน 50 คน ร่วมกันทำความสะอาด วัดเจริญสุขาราม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณรอบวัดเจริญสุขาราม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลุม มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน