ข่าวเศรษฐกิจทั่วไป

ปตท.สผ.โครงการเอส 1 สร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนและเกษตรกร จัดฝึกอบรมการทำกระเป๋า รองเท้า และหมวก

ปตท.สผ.โครงการเอส 1 สร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนและเกษตรกร จัดฝึกอบรมการทำกระเป๋า รองเท้า และหมวก

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 โดยแผนกองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) จัดโครงการสร้างอาชีพเสริมชุมชนและเกษตรกร ฝึกอบรมการทำกระเป๋า รองเท้า และหมวก จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน และเอ็นด้าย ณ อบต. บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกสื่ออาสาร่วมพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ ของ ปตท.สผ. และชุมชนในพื้นที่ปฎิบัติงาน บริเวณพื้นที่ ต.บึงทับแรต รวมจำนวน 50 คน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด โครงการสื่ออาสาพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลังการทำเกษตรกรรม

สำหรับโครงการสื่ออาสาพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ ปตท.สผ. จะมีการจัดประชุมร่วมกับสมาชิก ซึ่งเป็นตัวแทนจากตำบลต่าง ๆ ในอำเภอลานกระบือ เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง ปตท.สผ. และ ชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close