ทุ่งกิ่ว”ท่าเรือโบราณกว๊านพะเยา. ชมความสวยงามของสวนบัวกว่า 100 ไร่

สวนบัวมากกว่า 100 ไร่ บริเวณท่าเรือโบราณกว๊านพะเยา บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านอนุรักษ์ไว้นานหลายสิบปี ซึ่งในปีนี้ได้ขยายพื้นที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงนี้

นอกจากนั้นชาวบ้านยังสามารถที่จะมาเก็บฝักบัวไปจำหน่ายสร้างรายได้ ได้ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านตุ่น โดยจะจัดให้มีเรือบริการให้กับนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกบัวหลวงได้ตลอดทุกวัน

ดอกบัวหลวง ที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงนี้มากกว่า 100 ไร่ ถือเป็นสีสันของความสวยงามบริเวณท่าเรือโบราณกว๊านพะเยา บ้านทุ่งกิ่ว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์สวนบัวแห่งนี้ไว้มานานนับหลายสิบ ปี แต่ในปีนี้สวนบัวดังกล่าวได้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากปริมาณน้ำกว๊านพะเยาลดลง ส่งผลให้บัวหลวงดังกล่าวนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี และสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ เนื่องจากในขณะนี้ดอกบัวหลวงได้บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ และมีสีสันที่สวยงาม นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่ชาวบ้านสามารถที่จะเก็บฝักบัวนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดีด้วย ในช่วงนี้

โดยนายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่าสวนบัวแห่งนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลาย ปี ซึ่งในปีนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ และขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้นาบัวแห่งนี้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามตัดกับขุนเขาดอยหลวง ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านตุ่น

เนื่องจากตำบลบ้านตุ่น นั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของจังหวัด คือมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน นอกจากนั้นยังสามารถเที่ยวชมท่าเรือโบราณและสวนบัวแห่งนี้ ซึ่งหากใครสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทางชุมชนก็มีเรือไว้บริการให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมสวนบัวแห่งนี้ได้ทุกวัน

โดยสวนบัวแห่งนี้จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการจะท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ที่บริเวณท่าเรือโบราณกว๊านพะเยา บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สัมภาษณ์… นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา