ข่าวสังคม

พิษณุโลก ตรวจ 12 สถานบริการเข้ม ป้องกันกระทำความผิดกฎหมาย

พิษณุโลก ตรวจ 12 สถานบริการเข้ม ป้องกันกระทำความผิดกฎหมาย

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 – 24.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9

นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สรรพสามิต สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหารม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองพิษณุโลก

โดยร่วมกันออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำ ผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ร้าน ดังนี้
1. ร้านทางเกวียน
2. ร้านน้องชายคาราโอเกะ
3. ร้านก้อยทิพย์คาราโอเกะ
4. ร้านอองฟอง
5. ร้านหนูนาคาราโอเกะ
6. ร้านซานิ
7. ร้านเชบาร์
8. ร้านชิวชิว
9. ร้านสปีดคลับ
10. ร้านสี่สูบ
11. แคมเปอร์
12. โรงฮัก(เจริญผล)
ผลการปฏิบัติงาน 12 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย แต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

วัฒนพร อัครชินพรรณ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close