พระไทย ในสหรัฐฯ ผู้สร้างพระนอน วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด แจกวัตถุมงคลทหาร

 

พระอาจารย์ศักดา โกสโล พระชื่อดังจากสหรัฐ ผู้สร้างพระนอนขนาดใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม เดินทางมาชายแดนจังหวัดตาก มอบวัตถุมงคลแก่ทหารกล้า พร้อมเตรียมบูรณาศาสนสถานในพื้นที่

พระอาจารย์ศักดา โกสโล เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร พระชื่อดังจาก รัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ซึ่งชาวจังหวัดตาก รู้จักกันดี คือพระภิกษุ ที่ผู้สร้างพระนอนขนาดใหญ่ ของวัดไทยวัฒนาราม หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จนมีชื่อเสียงทุกวันนี้ ได้เดินทางมายังพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เพื่อร่วมให้กำลังใจลูกศิษย์ของท่านในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก และในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมเดินทางไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด เพื่อร่วมนำวัตถุมงคล และพระพุทธรูปหินอ่อน พระมหาลาภ มอบให้กับ พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มอบวัตถุมงคลดังกล่าว ต่อให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารกล้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่แนวชายแดน จังหวัดตาก

สำหรับพระอาจารย์ศักดา โกสโล ถือเป็นพระชื่อดัง ของจังหวัดตาก ในอดีต เคยร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชายแดนมากมาย ทั้งการเป็นผู้สร้างพระนอนขนาดใหญ่ของวัดไทยวัฒนาราม การจัดกิจกรรมมอบอาหารแก่นักเรียน ในถิ่นทุกกันดาร สร้างถนน และปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างมากมายจนเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดตากและพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้พระอาจารย์ศักดา โกสโล ได้ฝากถึงพุทธศาสนิกชน ให้ยึดหลัก บวร คือบ้านวัดโรงเรียน และให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ในทุกเชื้อชาติ ศาสนา ใต้พระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10
อย่างไรก็ตามพระอาจารย์ศักดา โกสโล มีกำหนดการเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้ แต่มีแผนเตรียนร่วมบูรณาศาสนาสถาน ที่วัด ในพื้นที่บ้านห้วยบง ของพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากในอนาคตต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น