ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน Fam Trip ปั่นสองแคว ท่องเที่ยวชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ สนามที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. บ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายวีระ จรูญพิทักษ์พงษ์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยาน Fam Trip ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นสองแคว ท่องเที่ยวชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ สนามที่ 2 ณ บ้านบุง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนาย ขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปั่นจักรยาน ให้การต้อนรับ

กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยาน Fam Trip เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นสองแคว ท่องเที่ยวชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างงาน สร้างรายได้ และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับกลุ่มคนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับวันนี้เป็นสนามที่ 2 ของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม  โดยระยะทางปั่น 31 กิโลเมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นทั่วไป ผู้ชนะเลิศ 5 อันดับแรกของแต่ละรุ่น จะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลตามลำดับ ตลอดเส้นทางการปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้รับความสนุกสนานและเพื่อเล่นเกมต่างๆพร้อมประทับใจไปกับการได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

โดยเฉพาะบ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงในด้านท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนได้รับรางวัล OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอ และจังหวัดอีกด้วย