ท่องเทียว

อำเภอพรหมพิราม จัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม”

อำเภอพรหมพิราม จัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม”


นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า อำเภอพรหมพิราม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอพรหมพิราม กำหนดจัดงานแสดงภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นของอำเภอพรหมพิราม ภายใต้ชื่องาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ”

นายสุริยา กล่าวอีกว่า กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม และลานคอนกรีตหน้าธนาคารออมสิน สาขาพรหมพิราม เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับอำเภอพรหมพิราม

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ขบวนแห่เมืองพรหม การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เป็นของดีของอำเภอพรหมพิราม การประกวดอาหารคาว-หวาน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ, การจัดตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส่วนในภาคกลางคืน มีการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอพรหมพิราม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close