พิษณุโลก “บิ๊กซี” ร่วมสำนักปลัดสำนักนายกฯ จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 800 เข็ม


วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บิ๊กซี ซุบเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดพิษณุโลก นางสาวอ้อมอารีย์ ดวงสะเก็ด ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก เปิดเผยว่า บิ๊กซีจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ตั้งแต่วันที่ 1- 20 กรกฏาคม 2562 สาขาพิษณุโลก มีจำนวนทั้งสิ้น 800 เข็ม เข็มละ 300 บาท มีสิทธิได้คนละ 2 เข็ม

ทั้งนี้ที่จะให้ประชาชนได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกประดับไว้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมครั้งหนึ่งในชีวิต