พะเยา พระสงฆ์ ชาวบ้านจัดพิธีแห่ปลาช่อนขอฝน

พระสงฆ์วัดใหม่แทนคำ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาจัดพิธีแห่พระอุปคุตและปลาช่อน เพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล หลังเกิดฝนแล้งในพื้นที่มาเป็นเวลานานนับหลายเดือน จนขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จึงได้ใช้พิธีกรรมเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ทำการขอฝนเพื่อให้ตกต้องตามฤดูกาล

พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ อัตถกาโม เจ้าอาวาสวัดใหม่แทนคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ต่างร่วมกันทำการประกอบพิธีแห่พระอุปคุตรวมทั้งปลาช่อน เพื่อทำการขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล หลังจากที่เกิด ภาวะภัยแล้งในพื้นที่มานานนับ 2 เดือน จนส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งตำบลห้วยลาน ได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากเกิดภาวะขาดน้ำ โดยในวันนี้ทางคณะสงฆ์ของวัดใหม่แท่นคำรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยลาน ต่างนำพิธีกรรมเก่าแก่ที่ทำการขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลมาใช้ดำเนินการ

โดยได้จัดทำ พิธีแห่พระอุปคุต แห่ปลาช่อน รวมทั้งเครื่องอัฐบริขาร ที่จะให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังได้จัดทำพิธีสวดพระธรรม ซึ่งเป็นพระคาถาที่ให้เกิดน้ำท่าอุดมสมบูรณ์โดยได้จัดพิธีขอฟ้าฝน ด้วยการสวดพระคาถา หรือพระธรรม 4 โบกที่ชาวล้านนา เชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งประกอบด้วย พระคาถาหิมพานต์ พระคาถามัจฉาปลาช่อน พระคาถามโหสถ และพระคาถาพญาคางคก ซึ่งเชื่อว่าหากมีการทำพิธีดังกล่าวแล้ว จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งได้มีชาวบ้านจำนวนมากได้ร่วมกันเข้าทำการประกอบพิธีดังกล่าวที่เคยมีมาตั้งแต่ดังเดิม หากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะใช้พิธีกรรมดังกล่าวในการขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งในวันนี้ทางคณะสงฆ์รวมทั้งชาวบ้านต่างร่วมกันประกอบพิธี โดยการจัดพิธีนั้นก็จะมีการแห่พระอุปคุต การแห่ปลาช่อน รวมทั้งพญาช้างเผือก เพื่อให้เป็นสิริมงคลและให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในขณะนี้ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมานานนับสองเดือน ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา เกิดสภาวะภัยแล้ง จนส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามฤดูกาล ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรได้ทำการหว่านดำไว้แล้ว เกิดภาวะภัยแล้งแห้งเหี่ยวจนผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง