ธอส.อุตรดิตถ์  จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า

วันที่ 5 ก.ค 2562 ที่โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ในงานมหกรรมสินเชื่อ GHB Home Loan Fair @อุตรดิตถ์

ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยในปีแรกร้อยละ 1.99 /ปี ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน และฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนด้านเงินฝากนั้นจัดเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 /ปี

นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดสินเชื่อบ้าน GHB Home Loan Fair @อุตรดิตถ์ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ปีแรกร้อยละ 1.99 /ปี ในปีที่ 2 MRR- 3.76 ต่อปีและปีที่ 3 MRR – 2.7 6 ต่อปี ส่วนในปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -1. 00 /ปี กรณีเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปดอกเบี้ย MRR – 0.5 /ปี

กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ส่วนเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงร้อยละ 1.60 /ปี โดยสามารถเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน