” ขจัดสิ้นมอดไม้ ” ทหารพราน 32 ร่วม อุทยานดอยภูคาผาแดง ลาดตระเวนยึดไม้จำปาป่าแปรรูป

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการ ลักลอบตัดไม้บริเวณลำห้วยผาผึ่ง บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร้อยโท พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3201 จัดกำลังพลจำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาผาแดง ที่ ภค.8 ภูแว ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว

ภายหลังการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบนั้นได้ตรวจพบไม้แปรรูปเป็นไม้จำปาป่า ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร x ความหนา 4 เซนติเมตร x ความยาว 3.50 เซนติเมตร จำนวน 200 แผ่น/เล่ม บริเวณลำห้วยผาผึ่ง คิดเป็นปริมาตรรวมแล้ว 2.8 ลูกบาศก์เมตร ความเสียหายของรัฐที่สูญเสียไปคิดเป็นประมาณ 56,000 บาท

จากนั้น เจ้าหน้าที่อุทยานดอยภูคาผาแดงที่ ภค. 8 ภูแว ได้ร่วมกันตรวจบันทึกของกลาง ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ทุ่งช้าง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป