กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในพื้นที่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการแถลงข่าวการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย การส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบ ตามความสมัครใจ และการปราบปรามการปล่อยเงินกู้และการทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ

โดย พ.อ.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และ ร.อ. หญิง มณฑิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษก กองทัพภาคที่ 3 นำเสนอประเด็นต่างๆในการแถลงข่าว ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ เพื่อการบริโภค (ทำน้ำประปา), การอุปโภค และใช้สำหรับการเกษตรโดยทั่วกัน โดยเฉพาะบริเวณท้ายน้ำในเขต ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์