พะเยา กลุ่มผู้สูงอายุ “ชุมชนวัดศรีจอม “เรืองสานตะกร้าพลาสติกจำนหน่าย

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยารวมกันสานตะกร้าพลาสติกออกจำหน่ายสร้างรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยร่วมกันสานตะกร้าพลาสติกออกจำหน่ายสร้างรายได้โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดศรีจอมเรืองริเริ่มทำตะกร้าพลาสติกต้นแบบขึ้นมา จนแพร่หลายไปทั่วปัจจุบันโดยใช้สถานที่ในห้องขนาดเล็กบริเวณวัดศรีจอมเรือง เป็นที่รวมกันทำตะกร้าพลาสติกขายให้กับผู้คนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย

นางเพ็ญนภา ติ๊บปะยะวิทยากรผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทางกลุ่มได้นำเส้นพลาสติกในท้องตลาดที่มีหลายสีมาเป็นวัสดุหลักในการจักสานตระกร้าโดย กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาที่ได้เห็นความสำคัญและเป็นส่งเสริมผู้สูงอายุให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างความรักความสามัคคี โดยการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตและจำหน่วย รวมทั้งวิทยากรมาฝึกสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มฯที่มีทั้งหมดตอนนี้ 12 คนโดยสมาชิกในชุมชนเกิดรายและได้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายมาหมุนเวียนต่อยอดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดอาชีพเสริมในชุมชน ได้ความรู้ในงานฝีมือและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนเองและชุมชนใกล้เคียง ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยสานตระกร้าพลาสติกขายซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งตระกร้าพลาสติก กระเป๋าพลาสติกลวดลายหลากหลายดีไซน์ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ และที่สำคัญราคาไม่แพงจำหน่ายในราคา 120บาทถึง150บาทซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้ากลุ่มเป็นเงิน 700-800บาทต่อวัน

สัมภาษณ์……นางเพ็ญนภา ติ๊บปะยะวิทยากรผู้ฝึกสอน