อุตรดิตถ์เชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักกลับบ้านเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด

วันที่ 4 ..62 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าบรรยากาศการนำอัฐิพระยาพิชัยดาบหักจากวัดราชคฤห์วรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพฯ นำขึ้นเครื่องบินโดยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินTG FB 3308 จากท่าอากาศยานดอนเมืองมาถึงท่าอากาศยานพิษณุโลกเวลา09.09 . พระเทพสิทธิมงคลโกศลเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัยกทม.พระเทพวิสุทธิโสภณเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหารกทม.พระเมธีวราลงกรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามวรมหาวิหาร

โดยเชิญอัฐิจากภายในอาคารสนามบินมาขึ้นรถบุษบกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลขทะเบียนThailand 81-2425 สำหรับอัฐิพระยาพิชัยดาบหักถูกบรรจุไว้ที่สถูปของวัดราชคฤห์วรวิหารในปี..2325 เป็นระยะเวลา237 ปีถึงได้มีโอกาสเชิญอัฐิพระยาพิชัยกลับคืนสู่บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

จนกระทั่งเวลา 13.00 .ขบวนรถบุษบกเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักและขบวนแห่ได้เดินทางมาถึงบริเวณศาลพระยาพิชัยดาบหักหลังสถานีรถไฟพิชัยได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดขณะขบวนผ่านศาลพระยาพิชัยทำให้ประชาชนที่มารอต้อนรับขบวนต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว

ในการนี้นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ..วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35 ...เด่นทอง ศรีจันทร์ ผกก.สภ.พิชัย นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ลงจากรถบุษบกและตั้งขบวนเพื่อเชิญมายังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย

และในเวลา14.09 .ได้มีพิธีปลุกเสกวัตุมงคลผ้ายันต์และเหรียญพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีพระเทพสิทธิมงคลโกศล เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย กทม.พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯพระเมธีวราลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ร่วมกันปลุกเสกวัตถุมงคลดังกล่าว

ในช่วงเช้าวันที่ 4 ..เวลา 09.09 .ที่ท่าอากาศยานนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิชัย เหล่ากาชาดกิ่งอำเภอพิชัย พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธีเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีการจัดขบวนทหารโบราณกองเกียรติยศ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน

และวันนี้ในช่วงเย็นจะมีพิธีทำวัตรเย็น และสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืน จนถึงวันที่ 9 ..62 ในวันที่10 ..62 เวลา15.30 . ตั้งขบวนอัญเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักจากที่ว่าการอำเภอพิชัย เดินทางเข้าสู่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก .บ้านห้วยคาหมู่ที่9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ในเวลา17.39 . นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐาน .มณฑลพิธีอนุสรณ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก เวลา18.00 .พิธีสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดมนต์เจริญจิตภาวนาการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมแด่พระยาพิชัยดาบหัก .อนุสรณ์สถาน บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักและในเวลา 20:00 .มีมหรสพสมโภช เนื่องในพิธีอัญเชิญพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่11 ..62 ตั้งแต่เวลา10.30 .ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐานที่สถูปเจดีย์หลังอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นอันเสร็จพิธี

ปวินท์อินกล่ำรายงาน