ข่าวการเมือง

รองประธาน สนช.”ปลุก”ผู้บริหารเทศบาล รวมพลังคานอำนาจ

รองประธาน สนช.”ปลุก”ผู้บริหารเทศบาล รวมพลังคานอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาล จ.อุตรดิตถ์ เรื่องอนาคตประเทศไทย และทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นยุค 4.0 ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ทม.) อุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบล (ทต.) กว่า 100 คน จากเทศบาล 26 แห่งใน จ.อุตรดิตถ์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และสามารถนำไปใช้ในเชิงปฏิรูปประเทศไทย 4.0 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้จะยังไม่พูดเรื่องของการเลือกตั้งทุกระดับ แต่อยากจะเน้นย้ำให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาก กรณีการรวมพลังกันในกลุ่มผู้บริหาร เพื่อคานอำนาจของระบบราชการ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย การใช้งบประมาณที่จัดสรรลงมาจากต้นสังกัด หรืองบประมาณที่อุดหนุนเฉพาะกิจที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่น

เพราะระบบราชการ โดยเฉพาะบุคคลในพื้นที่มักจะทำตัวเป็นปัญหาต่อการพัฒนา คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ในจังหวัด รู้เรื่องกฎระเบียบกว่าคนอื่น ๆ ท้องถิ่นจะใช้งบประมาณที่จัดสรรลงมาเพื่อดำเนินการโครงการใหญ่ ๆ อ้างระเบียบข้อกฎหมายติดขัดทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรวมตัวกันให้เหนียวแน่นเพื่อคานอำนาจกับคนกลุ่มนี้ ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ที่ถูกหยิบยื่นให้จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ตัวใครตัวมัน หากผู้บริหารเข้มแข็ง เชื่อว่าจะทำให้การบริหารงานท้องถิ่นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close