ม.นเรศวร จัดเสวนาวิชาการ “การผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการเสวนาวิชาการ “การผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดยมีศาสตราจารย์ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ

ด้วยการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมอย่างกว้างขวางในเวลานี้ ซึ่งในปัจจุบันการใช้กัญชาในทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ 35 ประเทศ รับรองบางส่วน 14 ประเทศและประเทศอาเซียนที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้ คือ ไทยและฟิลิปปินส์ส่วนอีก 100กว่าประเทศยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่ แสดงว่ายังมีประเด็นเชิงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคม และการบริหารจัดการที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญนี้ จึงได้จัดการเสวนาวิชาการ “การผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก