เชียงราย ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การออกหน่วยบริการ อำเภอ…ยิ้ม เคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานข้าราชการต่างๆใน อ.เชียงแสนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และพี่น้องประชาชนมาใช้บริการประมาณ 400 คน

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน