แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบงบประมาณและสิ่งของ จาก ชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคุณ สายรุ้ง แย้มสรวล ประธานชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานไฟฟ้านครหลวง และคณะ โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ด้วย ชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจำเป็นของพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม ในการนี้ ชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ และโครงการขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ

โดยได้มอบงบประมาณที่ได้จากการรับบริจาค ให้ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 192,071.75.- บาท โอกาสนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้มอบสีพร้อมอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการซ่อมเรือ และเสื้อชูชีพ จำนวน 15 ตัว ด้วย