ข่าวสังคม

สุโขทัย จัดโครงการ”พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์”สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

สุโขทัย จัดโครงการ”พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์”สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดโครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซนต์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เพื่อทำให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยยังไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และสัตว์ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในการจัดโครงการในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมและเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย ต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต้องเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซนต์

สำหรับพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำรวจพบสุนัข 27 ตัว และเพื่อเป็นการป้องกันนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้มีการสั่งการให้เข้าทำการฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้กับสุนัขทั้งหมด ซึ่งจะทำให้พื้นที่อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นมรดกโลก เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close