พิษณุโลก เปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ยกระดับ 25 สาขา

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน 263 คน ก่อนคัดเลือกผู้เข้ารอบไปแข่งขันระดับชาติ และระดับอาเซียน


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น

เพื่อจูงใจ และให้กำลังใจแรงงานไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแรงงานของประเทศ

โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 25 สาขา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร จำนวน 6 สาขา , กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ จำนวน 3 สาขา ,กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 2 สาขา ,กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 9 สาขา ,กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม จำนวน 3 สาขา และกลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ จำนวน 2 สาขา โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 263 คน

โดยคัดเลือกผู้ชนะในสาขาอาชีพด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ หากผ่านเข้ารอบไประดับอาเซียน และระดับโลก ต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภูมิภาค และประเทศชาติ
ภายในงานได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่าง ๆ นำนักเรียน นักศึกษา ตลอดเยาวชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเปิดให้บริการนวดแผนไทย ตอกเส้น ฟรี แก่ผู้ที่สนใจ และเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของฝากของที่ระลึกจากผู้ประกอบการที่นำมาจำหน่ายภายในงาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย