นอภ.เมืองพะเยา ระดมจิตอาสา 1,500 คน กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาดหนัก

595

นอภ.เมืองพะเยา ระดมจิตอาสา 1,500 คน กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาดหนัก

นายอำเภอเมืองพะเยาระดมกำลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยากว่า 1500 คนร่วมกันกำจัดนอนกระทู้ในข้าวโพดหลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบหนอนกระทู้ระบาดในนาในแปลงข้าวโพดมากกว่า 5,000 ไร่ขณะที่ภาพรวมของจังหวัด มีหนอนกระทู้เข้าสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า 40,000 ไร่ ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทุกอำเภอ ของจังหวัดพะเยา โดยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการป้องกันและกำจัดให้ถูกวิธี หากไม่เช่นนั้นแล้วจะสร้างความเสียหายและส่งผลถึงพืชอื่นๆเช่นข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดพะเยา

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นำกำลังจิตอาสากว่า 1,500 คน เข้าทำการระดมกำลังกำจัดนอนกระทู้ข้าวโพดในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังได้เกิดการแพร่ระบาด หนอนกระทู้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทุกอำเภอ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับแปลงข้าวโพดของเกษตร มากกว่า 40,000 ไร่ และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลให้การเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ดังกล่าว เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้เร่งระดมในการกำจัดนอนกระทู้ดังกล่าว อย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้ลุกลามและส่งผลกระทบต่อพืชอื่นๆ เช่นข้าวซึ่ งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในจังหวัดพะเยา โดยได้ทำการ ปฏิบัติป้องกันอย่างถูกต้องถูกวิธีและทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่นวิธีการ ใช้น้ำหมักชีวภาพ การวางกับดักล่อผีเสื้อ การเก็บทำลาย การใช้ไถพรวนดิน การปล่อยศรัตรูพืชตามธรรมชาติ เพื่อกำจัดนอนกระทู้ ดังกล่าว โดยให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ซึ่งขณะนี้หนอนกระทู้ดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดทุกอำเภอ ของจังหวัดพะเยา ดังนั้นจึงได้มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังพืชชนิดอื่นๆ

ซึ่งการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดประมาณ 5,120 ไร่ ดังนั้นทางอำเภอจึงได้เร่งดำเนินการป้องกันกำจัดโดยวิธีการเก็บ ~และมาทำลาย การใช้กับดักล่อผีเสื้อเต็มตัวเต็มวัย การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อฆ่าหนอน และไถ หรือถอนต้นข้าวโพดทีหนอนกินต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ตลอดจนไถหลิกหน้าดินเพื่อตากแดดทำให้หนอนและไข่ตายก่อนที่จะปลุก ฤดูกาลใหม่ นอกจากนั้นได้ปล่อยตัวห่ำมหรือตัวเบียนแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อให้ไปทำลายหนอนและไข่ของหนอนกระทู้ดังกล่าว