เปิดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น ณ อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยพรหมพิราม โรงพยาบาลพรหมพิราม โดยมี นายแพทย์อี๊ดยังวัน ยงย่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมพิราม ให้การต้อนรับ


งานบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพรหมพิราม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ 2545 มีบุคลากรให้บริการเพียง 1 คน ให้บริการ นวดรักษา จ่ายยาสมุนไพร และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ผลการดำเนินการได้รับความสนใจจากผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในปีพ.ศ 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายสำคัญในการให้บริการสุขภาพทางเลือก จึงอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาทให้โรงพยาบาลพรหมพิราม ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบ One Stop service มีบริการคลินิกรักษาโรคทั่วไป คลีนิครักษาเฉพาะโรคเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน สะเก็ดเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีระบบการให้บริการแบบ opd คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน มีการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดและการแพทย์แผนไทยในชุมชน ผลการดำเนินงานมีผู้รับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้เกิด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้รักษาแบบนอนพักรักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นทางเลือกการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการแพทย์แผนไทยการฝังเข็มและการบำบัดอย่างครบวงจร พร้อมห้องบริการผู้ป่วยจำนวน 15 ห้อง ห้องประชุม สามารถรองรับการจัดประชุมจำนวน 200 คน