กองทัพภาคที่ 3 รับมอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มและทุนการศึกษาจาก ปตท.สผ.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น.
พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และทุนการศึกษา จากนายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน พร้อมคณะได้สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ให้กับกองทัพภาคที่  3 จำนวน 3,200 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบ

ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้กับบุตรข้าราชการทหารของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 3