พิษณุโลก เตรียมจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยิ่งใหญ่ 9 อำเภอ 9 ขบวน 9 กิโลเมตร

ประชุมเตรียมจัดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo -Chaina Expo 2019″ 15-19 สิงหาคม นี้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตาก เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม Thailand Banana World and hotel job indo China Expo 2019 ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบูรณาการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

โดยใช้กล้วยเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน เช่น ต้นกล้วย ใบกล้วย หัวปลี และกล้วยที่ผลิตเป็นอาหาร เนื่องจากในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพื้นที่ปลูกกล้วยและผลิตภัณฑ์ กล้วย 1.จังหวัดพิษณุโลก มีผลิตภัณฑ์กล้วยตาก สายพันธุ์มะลิอ่อง และมีสายพันธุ์กล้วย 200 สายพันธุ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา 2.จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกล้วยหิน โดยใช้มะขามหวานมาเป็นไส้กล้วยที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการปลูกกล้วยหอมส่งประเทศญี่ปุ่น 3.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน กล้วยกวน เป็นต้น 4.จังหวัดสุโขทัย มีผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบอบเนย กล้วยเค็ม กล้วยปาปิก้า กล้วยเบรคแตกกล้วยม้วน รวมทั้งใบกล้วยตานี ที่ส่งจำหน่ายในกรุงเทพฯ 5. จังหวัดตาก มีผลิตภัณฑ์กล้วยตากจากกล้วยน้ำว้า รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอม และกล้วยไข่ ส่งออก

นอกจากนั้นภายในงาน การประกวดธิดานางตานี การใช้กล้วยประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์กล้วย 100 คูหา ตกแต่งอย่างสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม 5 จังหวัด ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น นิทรรศการ เทคโนโลยี การเสวนาของนักวิชาการ การอบรมให้ความรู้จากนักวิชาการ และเกษตรกร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่ 15 กิโลเมตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการ โดยจะมีขบวนแห่ตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ของ 9 อำเภอ 9 ขบวน และ
มีความยาว 9 กิโลเมตร แต่ละขบวนจะมีวงดุริยางค์ นำขบวน ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอำเภอละ 300,000 บาท ทั้งนี้จะได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปและเอกลักษณ์ที่เป็นของดีที่โดดเด่นทุกอำเภอและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มาร่วมจัดการแสดงภายในงานอีกด้วย ประการสำคัญจะเรียนเชิญอุปฑูตประเทศต่างๆมาร่วมงานครั้งนี้

” เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญและความผูกพันระหว่างคนไทยกับกล้วยที่มีมาอย่างยาวนาน กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกสามารถใช้ทดแทนเลี้ยงดูประชากรตั้งแต่เกิดจนตาย ต้นกล้วย ก้านกล้วย ใบกล้วยหัวปลี สามารถใช้ประโยชน์ได้งานนี้จึงเป็นงานที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1″ นายพิพัฒน์ กล่าว

ชนันท์ ช่างเงิน/ ข่าว

คมเดช พลสว่าง/ ภาพ