พะเยา เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ยังไม่ทราบข้อมูลชัดเจนกรณีผู้ช่วยเจ้าเอาวาส สั่งให้พี่เลี้ยงคาบรองเท้า

เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังไม่สามารถ ระบุรายละเอียด ได้อย่างชัดเจน หลังผู้ช่วยจะเอาวาส วัดต๊ำม่อน ซึ่งเป็นพระวิทยากร เข้าทำการอบรมเยาวชนในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี และสั่งให้พี่เลี้ยงทำการคาบรองเท้า ด้วยการลงโทษ ซึ่งขณะนี้ พระครูบริรักษ์ สังฆบรีรักษ์ เอกลักษณ์ ผู้ช่วยจะเจ้าอาวาส ยังไม่ได้เดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดพะเยา จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ โดยจะต้องทำการสอบถามรายละเอียดในเรื่องการฝึกอบรมและการเกิดกรณีดังกล่าวอีกครั้ง

พระครูสุวัฒน์ สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ตำบลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเปิดเผย กับผู้สื่อข่าว หลังเกิดกรณีที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน คือพระครูบริรักษ์ สังฆบริรักษ์เอกลักษณ์ ผู้ช่วยจะเอาวาสวัดบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพระวิทยากร ในการฝึกอบรมเยาวชน โดยได้เดินทางไปอบรมเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และมีการสั่งให้พี่เลี้ยง ได้ดำเนินการคาบรองเท้า เพื่อเป็นการลงโทษนั้น

“โดยในข้อเท็จจริงแล้ว เพียงแต่ทราบข่าวเบื้องต้นจากทางสื่อเท่านั้น แต่ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดจากพระครูบริรักษ์ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่ต่างจังหวัด และยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดที่แท้จริงว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วพระครูรูปดังกล่าว ถือว่าเป็นพระนักวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการฝึกอบรมเยาวชนและมีทัศนคติวิสัยที่ดี และได้ฝึกอบรมของเยาวชนศิษยานุศิษย์ ได้เป็นอย่างดี และได้ทำการเป็นวิทยากรของโรงเรียนดังกล่าวมามากกว่า 13 ปี

ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร โดยตอนนี้ตนเองไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเรื่องดังกล่าวได้ ต้องรอให้พระครูบริรักษ์เดินทางกลับมายังวัดต๊ำม่อนก่อน และคงจะต้องสอบถามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งด้วย ขณะนี้พระครูบริรักษ์ยังคงมีภารกิจอยู่ในต่างพื้นที่ และยังไม่ได้เดินทางกลับมายังวัด”พระครูสุวัฒน์ สังฆโสภณ กล่าว