สภ.เมืองพิษณุโลกจัดอบรม”เด็กแว้น” ให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติ และให้ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถแก่กลุ่มเยาวชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก, พ.ต.ท.กรวิทย์ อ่อนทอง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก, พ.ต.ท.ธวัชชัย คงมั่น สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก, พ.ต.ท.เอกภพ พรมราช สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

โดยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติ และให้ตระหนักถึงอันตรายและอัตราโทษของการแข่งรถในทางตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้จับกุมและตรวจยึดรถ เมื่อคืนวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ในวันนี้ กลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร