พะเยา..พิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน สรงศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

หลวงปู่ทอง พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประกอบพิธีสรงน้ำหลวงพระราชทาน สรงศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญโญ มหาเถร ป.ธ.5) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ณ พระวิหาร วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา พระสงฆ์จากจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และสาธุชนในจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

จากนั้นเวลา 19.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญโญ มหาเถร ป.ธ.5) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

ทั้งนี้ กำหนดการประกอบพระพิธีธรรม พิธีสวดพระอภิธรรมศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จะมีการประกอบพระพิธีธรรม พิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 3 คืน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 จากนั้นตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เวลา 19.00 น. จะเป็นพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานตามธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่น โดยขณะนี้ได้มีผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมพิธี ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์