พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เดินหน้า ตรวจให้คำแนะนำช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 1 ก.ค.2562 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ออกตรวจให้คำแนะนำและหารือแนวทางการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 สาขา อาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ออกตรวจให้คำแนะนำและหารือแนวทาง เรื่อง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เพื่อประกอบการยื่นการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับพนักงานใหม่แนะนำการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ส่งเสริมฯ บทลงโทษผู้กระทำผิด ผู้ฝ่าฝืนตาม พรบ.ส่งเสริมฯเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด และ บริษัท มงคลสมัย จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผลดีที่ช่างไฟฟ้าได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ก็คือ ทำให้เป็นช่างได้รับความเชื่อถือว่ามีทักษะความรู้ในระดับมาตรฐาน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับค่าตอบแทนที่ตรงกับความเป็นจริง และยังมีผลในการไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่ AEC การที่มีการตรวจสอบมาตรฐาน ทำให้ช่างไฟฟ้าผ่านการพิจารณาจ้างงานในต่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน