อธิบดี กปส. ตรวจติดตามงาน มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด สปข.4 พิษณุโลก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (สปข.4) พิษณุโลก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์(กปส.)และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการ สปข. 4 พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

สปข.4 มีหน่วยงานในสังกัด คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี