ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคารออมสิน เปิด“ตลาดออมสิน ฟินกระจาย ซื้อง่ายขายคล่อง” (GSB 7 Quick & Easy Market)ไร้เงินสด

ธนาคารออมสิน เปิด“ตลาดออมสิน ฟินกระจาย ซื้อง่ายขายคล่อง” (GSB 7 Quick & Easy Market)ไร้เงินสด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 61 นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน“ตลาดออมสิน ฟินกระจาย ซื้อง่ายขายคล่อง” (GSB 7 Quick & Easy Market) โดยมีนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาระบบการชำระเงินสดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National E-Payment ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ( Cashless Society ) ทางธนาคารออมสิน ภาค 7 และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงดำเนินการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของรัฐบาล

ธนาคารออมสินจึงได้จัดทำตลาดไร้เงินสด ณ.ตลาดสดเทศบาล 2 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการใช้ QR Code Payment ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Banking และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางธนาคารออมสินได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Mymo . GSB Payและ GSB Merchant ที่มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อันส่งผลดีต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของไทยให้ก้าวสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าก้าวทันเทคโนโลยีต่อไป


ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close