พิษณุโลก กสทช.ส่งรถตรวจสัญญาณสนามสอบ ก.พ.กันทุจริต

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 33 และเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์ตรวจสอบหาทิศวิทยุ (Mobile DF) และติดตั้งเครื่องมือและสายอากาศ ณ อาคารศูนย์อำนวยการสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบกว่า 30,000 คน

สำหรับการตรวจสอบสัญญาณความถี่วิทยุคมนาคมในการสอบของสำนักงาน ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2562 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ขอความร่วมมือมายังสำนักงาน กสทช.

ส่วนผลการตรวจสอบการใช้ความถี่เป็นไปตามปกติ ไม่พบการใช้ความถี่ที่น่าสงสัยในการทุจริตการสอบแต่อย่างใด