นวัตกรรมข่าวสืบสวน เพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทย ในยุคภยันตรายรอบด้าน
รุ่น 1 โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแส

เมื่อวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 2562 นายเสกสรร ประเสริฐ ประธานมูลนิธิเบาะแสเพื่อความเป็นธรรม และองค์กรเบาะแส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทย ในยุคภยันตรายรอบด้าน รุ่น 1 โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแสขึ้น ณ.ค่ายลูกเสือสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

โดยมีรองศาสตราจารย์ ปรีชา พันธ์แน่น มหาวิทยาลัยเกริก มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องทฤษฏีการสื่อสารมวลชนในหลักการสื่อสารต่างๆ และยังมีนักวิชาการแขนงการสื่อสารในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสบการณ์ชั้นสูงมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 130 คน ทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการลงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ – ต้อมมหาสิงห์ – ไกด์ – เชียงราย
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน