ทั่วไป

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมายาวนาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมายาวนาน

วันทั่ 13 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ร่วมให้อาหารและเลี้ยงขันโตกผลไม้ กับช้างพังไชโย ที่เป็นช้างเชือกแรกที่เกิดภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันเป็นช้างเชือกเดียวของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งมีความแสนรู้และผูกพันกับควาญช้างเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาอย่างยาวนาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วยกันอนุรักษ์ช้างและเห็นคุณค่าของช้างไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close