ข่าวศิลปวัฒนธรรม

ชนเผ่าปากากะญอ อำเภอแม่สอด ร่วมจัดงานประเพณีเรียกขวัญช้าง และเลี้ยงขันโตกช้าง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันช้างไทย

ชนเผ่าปากากะญอ อำเภอแม่สอด ร่วมจัดงานประเพณีเรียกขวัญช้าง และเลี้ยงขันโตกช้าง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันช้างไทย


ที่วัดปูเต้อ หมู่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานเนื่องในวันช้างไทย ของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยเอกเอนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน ราษฏรและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับหมู่บ้านปูเต้อ เป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้าง ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ ใช้ช้างเป็นพาหนะในการขนส่งสิ่งของ ก่อให้เกิดความผูกพันของคนกับช้าง โดยในแต่ละปี จะมีการจัดประเพณีเรียกขวัญช้าง และเลี้ยงขันโตกช้าง ซึ่งปีนี้ มีช้าง จำนวน 23 เชือก เข้าร่วมงาน โดยเป็นช้างจากหมู่บ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด และจากบ้านยะพอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยประเพณีเรียกขวัญช้างของชาวปากากะญอ นั้น จะมีการจัดเตรียม ทั้งผ้า ด้ายที่ขาว และสะตวง เพื่อเป็นการส่งเคราะห์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับช้าง ซึ่งประเพณีนี้คล้ายคลึงกับการสะเดาะเคราห์ของชาวเหนือ ในการปัดเปาสิ่งอัปมงคล ให้ออกไปจากช้าง ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณและขอขมาช้าง ที่แต่ละปี ชาวปากากะญอได้ใช้แรงงานช้างนั้นเอง

นายผจญ สุวรรณคำพรรณ ควาญช้างบ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ไม่ให้สูญพันธุ์ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าแหล่งอาหารช้าง ในหมู่บ้านปูเต้อเริ่มลดน้อยลง ทำให้ควาญช้าง ในพื้นที่ต้องนำช้างไปทำงานในปางช้างต่างจังหวัด บางส่วนต้องขายช้างไป

ซึ่งอยากให้หลายหน่วยงาน ช่วยเหลือส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับช้าง ตลอดจนส่งเสริมให้หมู่บ้านปูเต้อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างรายได้ ช่วยเหลือควาญและช้างให้อยู่ได้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น