สิ่งแวดล้อม

สุโขทัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

สุโขทัย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้


เมื่อ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ ของหน่วยป้องกันและรักษาป่า และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ส.ท.1(ศรีสวรรค์) ,อบต.บ้านแก่ง,อบต.สารจิตร,หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ส.ท.12 (ดอนระเบียง) และ อบต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย

เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ การตัดไม้ทำลายป่าในพื้น และปัญหาอุปสรรคของหน่วยป่าไม้อีกด้วย

F7DCB5B7-0E42-4786-A166-41FCC80281C5

F8FA6031-AC03-42E8-A64B-8A70EB1B334F

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close