พะเยา สร้างพระอุปคุตใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มั่นใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

วัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดสร้างพระอุปคุต ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวทำบุญโดยพระอุปคุตองค์ดังกล่าวมีขนาดความกว้าง 14 เมตรสูง 17 เมตรซึ่งถือว่าเป็นพระอุปทูตที่มีขนาดใหญ่ โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถสร้างแล้วเสร็จ และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวทำบุญบริเวณวัดดังกล่าว

พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูองค์พระอุปคุตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หลังจากที่ทางวัดสันป่าม่วง ได้ทำการจัดสร้างขึ้น เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา จนขณะนี้สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างลักษณะและใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะแล้วเสร็จ และจะเปิดให้ผู้คนได้เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญ รวมทั้งกราบสักการะองค์พระอุปคุตดังกล่าว ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการให้เป็นที่กราบสักการะ ตลอดจนถึงการท่องเที่ยวทำบุญในพื้นที่จังหวัดพะเยา

โดยพระครูวินัยธร ระบุว่า แรงบันดาลใจที่มีการจัดสร้างพระอุปคุต ดังกล่าวนั้น เนื่องจากถือว่าพระอุปคุต เป็นพระที่ปราบมารรวมทั้งเป็นพระมหาโชคมหาลาภ จึงได้ทำการจัดสร้างขึ้นโดยมีขนาดความกว้างของหน้าตัก 14 เมตรและมีความสูง 17 เมตรซึ่งถือว่าเป็นพระอุปคุตองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งก็จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวกราบไหว้ทำบุญและจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา ที่เป็นการท่องเที่ยวทำบุญตามรอยพุทธศาสนา
สัมภาษณ์… พระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำหรับการก่อสร้างพระอุปคุตดังกล่าวนั้นจะเป็นการก่อสร้างในลักษณะปูนปั้น ซึ่งเป็นฝีมือช่างของชาวล้านนา และหากพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากร่วมทำบุญในการก่อสร้างในครั้งนี้ ก็สามารถที่จะติดต่อขอบริจาคได้ที่พระครูวินัยธร เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 085-7244574