ข่าวศิลปวัฒนธรรม

“พรหมพิราม”พิษณุโลก เตรียมจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม”

“พรหมพิราม”พิษณุโลก เตรียมจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม”

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ของอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดงาน “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถี และของดีเมืองพรหม” ของอำเภอพรหมพิราม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับอำเภอพรหมพิราม โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดอาหารคาว-หวาน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ, การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และการออกร้านกิ่งกาชาดอำเภอ การมอบโล่ห์ให้กับคนดีศรีเมืองพรหม ประจำปี 2561 ส่วนในภาคกลางคืนมีกิจกรรมการแสดงมหรสพต่างๆ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close