แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบคืนพื้นที่ ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ในเขตอำเภอเขาค้อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบันเทิงทัพ 202 สโมสรบันเทิง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ เป็นประธาน พิธีส่งมอบคืนพื้นที่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับกรมป่าไม้ โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ

ตามที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 134/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการพิจารณารับมอบพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีส่งมอบ รับมอบ ภายหลังจากการรับมอบพื้นที่เสร็จแล้วจะดำเนินการเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะทำงาน และจะเสนอคำสั่งใหม่เพื่อบูรณาการปฏิบัติในพื้นที่และเพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่นำเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของครอบครัวและห้วงเวลาที่ครอบครองพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ราษฎร ชุมชนที่อยู่ก่อนมติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และราษฎร ชุมชนที่อยู่ในห้วงเวลาหลัง 30 มิถุนายน 2541 จนถึงคำสั่ง คสช
ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

โดยยึดถือเอาแผนที่ภาพถ่ายปี 2545 และปี 2557 เป็นหลัก ซึ่งหากปรากฏว่ามีการบุกรุกหลัง 2557 ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในการรับมอบพื้นที่ครั้งนี้จะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับในส่วนของสมาชิกราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ที่ปฏิบัติถูกเงื่อนไขการดำเนินการก็จะให้นำเข้าสู่กระบวนการโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นกลุ่มแรกต่อไป

ที่ดินมีจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 126,368 ไร่ ประกอบไปด้วย พื้นที่สองข้างทางบ้านนางั่ว-หนองแม่นา ข้างละ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทางบ้านเขาค้อ-สะเดาะพง ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวนเนื้อที่ 17,500 ไร่ พื้นที่สองข้างทางบ้านป่าแดง-หนองแม่นา ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวน 30,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทาง บ้านเขาช่องลม-บุ่งน้ำเต้า ข้างละ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ 20,875 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น ตำบลทุ่งสมอ เนื้อที่ 5,625 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1 เนื้อที่ 6,600 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2 เนื้อที่ 4,268 ไร่ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภูบ้านเสลียงแห้ง เนื้อที่ 1,500 ไร่

ต่อมาได้มีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ซึ่งจากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบการตรวจสอบภูมิประเทศจริงปรากฏว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีเนื้อที่จำนวน 91,630 ไร่ ซึ่งปัจจุบันที่ดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 ได้หมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและกำหนดเป็นแผนในการพัฒนาบริหารจัดการที่ดิน และจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรณีประชาชนที่สร้างรีสอร์ทจะต้องหรือไม่ แต่ว่ายุติการที่จะสร้างใหม่ เพิ่มใหม่ หรือต่อเติมใหม่ และจะที่ส่งมอบเป็นจุดของการที่จะไม่มีเพิ่ม เพราะเป็นที่ดินของรัฐจะต้องเข้ามาสู่ระบบการจัดระเบียบ ซึ่งการจัดระเบียบต้องทำด้วยความยุติธรรมโดยจะใช้แนวทางของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมติ ครม. 30 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่องของการจัดที่ดิน คทช. คนไหนที่คุณสมบัติควรได้ก็ต้องได้แต่คนไหนคุณสมบัติยังไม่ชัดเจนจะต้องเข้าไปสู่ขบวบการพิจารณาคณะกรรมใหญ่ คทช.