กีฬา

สุโขทัย อสค.จัดวิ่งนมไทย- เดนมาร์ก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

สุโขทัย อสค.จัดวิ่งนมไทย- เดนมาร์ก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่ 11 มี.ค.2561 เวลา 06.00 น. ที่ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อสค.เป็นประธานจัดการแข่งขันวิ่ง ไทย- เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนรอบ อสค.

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระยะ คือ 7.5 กิโลเมตร (FUN RUN) ประเภท บุคลากร อ.ส.ค.
ชาย หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี
ชาย หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย หญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี ชาย หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไปประเภท VIP และ 10.5 กิโลเมตร ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย หญิง อายุ 15 – 44 ปี

สำหรับของรางวัล ผู้ที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัลของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อม ถ้วยรางวัลของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close