ทั่วไป

ผู้ว่าฯพิษณุโลก เล็ง”ทุ่งโสกา” สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ รองรับหน่วยงานและประชาชน

ผู้ว่าฯพิษณุโลก เล็ง”ทุ่งโสกา” สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ รองรับหน่วยงานและประชาชน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลกแห่งใหม่ รองรับส่วนราชการที่เช่า และอาศัยหน่วยงานอื่นๆ ประกอบกับจะมีหน่วยงานต่างๆที่จะมาจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม คับแคบ สถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

ต่อมาภายในวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจสภาพพื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งโสกา ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณสถานที่ตั้งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 (ตชด.31) พร้อมกับสั่งการให้ใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้กับการจัดสาธารณูปโภคต่างๆรองรับในอันที่จะเสนอของบประมาณต่อไปในอนาคต

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมหารือเรื่องการจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก แห่งใหม่ ที่ประชุมได้หยิบยกที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งโสกา ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2522 เนื้อที่ 1,364 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ซึ่งใช้ประโยชน์ไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยที่ประชุมพิจารณาเห็นควรแบ่งที่ดิน จำนวน 371 ไร่ จากกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก แห่งใหม่

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เคยได้ให้แนวทางเกี่ยวกับที่ดินแปลงจัดตั้งศูนย์ราชการไว้ 1.มีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมพิษณุโลก เพราะจะได้มีถนนโครงข่ายคมนาคม ที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาเมืองของกรมโยธิการและผังเมือง เพื่อก่อสร้างถนนโครงข่ายได้ 2. อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก 3.มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค หรือศักยภาพในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และที่ประชุมมีความคิดเห็นร่วมกันว่าที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งโสกามีความเหมาะสม

 

สำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างปี 2499 เป็นอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง ต่อมามีการต่อเติมอาคารเมื่อปี 2540 เป็นอาคาร 7 ชั้น อีก 1 หลัง ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการภายในอาคาร 23 หน่วยงาน และในบริเวณศาลากลางจังหวัด มีหน่วยงานอื่นๆ ตั้งอยู่อีก 4 หน่วยงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close