ข่าวเศรษฐกิจไม่มีหมวดหมู่

พิษณุโลก จัดงานมหัศจรรย์สินค้าน่าน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน

พิษณุโลก จัดงานมหัศจรรย์สินค้าน่าน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน

วันนี้ 9 มี.ค.61 นายไพบูลย์ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน มหัศจรรย์สินค้าน่าน ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่านกล่าวว่า น่านเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จนเป็นคำกล่าวขานกันว่า น่านตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิตก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าประเภทต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน อย่างหลากหลายที่โดดเด่น ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง เครื่องเงิน อาหารแปรรูป เหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มีการพัฒนาการมาโดยลำดับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจึงได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเมืองน่านภายใต้ชื่องาน มหัศจรรย์สินค้าน่านต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต จากภูมิปัญญาสู่อาเซียน ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เสริมสร้างประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน โอกาสด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวของผู้ประกอบการ

ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดน่านจำนวน 40 คูหา การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดน่าน และการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close