กรมป่าไม้ รับมอบที่ดิน “เขาค้อ”คืนจากกองทัพภาคที่ 3 กว่า 9 หมื่นไร่ รวมคนและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้ขอใช้ประโยชน์ นับตั้งแต่หลังการยุทธการเขาค้อสิ้นสุดลง ซึ่งได้จัดสรรที่ดินแก่ราษฎรอยู่ในแนวสองข้างถนน เพื่อความมั่งคงตั้งแต่สามแยกแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ไปจนถึงหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทยอยขอใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงจำนวน 5 ครั้ง เนื้อที่ดิน 8 แปลง รวมทั้งสิ้น 91,670 ไร่ ล่าสุดได้กำหนดว่า กรมป่าไม้จะรับคืนพื้นที่ดินจากกองทัพภาคที่ 3 แล้ว ซึ่งอดีตที่ผ่านมามีปัญหาในการคืนมาโดยตลอด เนื่องจากการคืนพื้นที่จะต้องคืนคนและสิ่งปลูกสร้างติดมาด้วย ทำให้มีปัญหานานนับสิบปี

โดยกำหนดในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มีกำหนดเดินทางมารับมอบพื้นที่ดินด้วยตนเอง เวลา 10.30 น.วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างละเอียด

นายชิต อินทระนก ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวอีกว่า กรณีกองทัพภาคที่ 3 จะคืนที่ดินบริเวณเขาค้อทั้งหมด ที่มีสิ่งปลูกสร้าง คือรีสอร์ทและสถานที่ราชการ พร้อมกับบุคคลเพื่อมาบริหารจัดการอีกด้วย ประเด็นหลักๆ คือ คืนเนื้อที่ดินเป็นหลักก่อน ส่วนทั้งรีสอร์ทที่มีอยู่ด้วยประมาณ 600 แห่ง จะต้องไปบริหารจัดการ ซึ่งมีแผนอยู่แล้วว่า ใครอยู่ก่อนหรืออยู่หลัง ปี 2557 หากอยู่หลังปี 2557 นั้น คือการบุกรุกชัดเจนจะต้องมีการจับกุม ส่วนเจ้าของรีสอร์ทใด ครอบครองก่อนหรืออยู่หลังปี 45 จะต้องมีพิจารณาเพื่อคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง

“นอกจากนี้ยังมีหน่วยราชการทั้งหมดกว่า 80 แห่ง เช่น ไปรษณีย์อำเภอ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ที่อยู่ในแปลงการคืนพื้นที่ดินครั้งนี้ โดยพื้นที่กว่า 90,000 ไร่ ตัดออกพื้นที่เฉพาะในส่วนกรมอุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเท่านั้น

ทั้งนี้เป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ที่กรมป่าไม้ จึงมีมติให้กองทัพภาคที่ 3 จัดทำการส่งคืนเนื้อที่ 91,670 ไร่ ตามเนื้อที่สำรวจจริง พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Cr ภาพ : Sittipong Sopa

Leenon Lillangen

Weera Saejun

ศิริลักณ์ โคเวียง