ผู้ว่าฯพะเยา แถลงผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วันที่ 27 มิ.ย.2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัด , นายกรฎ์ มหาวงศนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง , นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ และนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้ร่วมกันแถลง ผลการดำเนินการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา

โดยเฉพาะในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกิดความเสียหายนั้น ทางจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าปี 2562 จังหวัดพะเยา มีการปลูกข้าวโพดจำนวนกว่า 71,000 ไร่ พื้นที่แพร่ระบาดจำนวน 70,234.25 ไร่ พื้นที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้นประมาณ 43,858 ไร่ กระจายไปทั่วทุกอำเภอ พบแล้ว 7 อำเภอ ซึ่งพบมากที่สุด ที่อำเภอปง ประมาณ 20,000 ไร่ อำเภอดอกคำใต้ ประมาณ 7,000 ไร่ และอำเภอเชียงม่วน ประมาณ 5,000 และกระจายไปอำเภอต่างๆรวม 7 อำเภอ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้มีการรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทราบ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อพบการแพร่ระบาด ก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทีมออกพื้นที่ ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ออกเป็นพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ และพื้นที่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่นอำเภอปง ได้จัดวันรณรงค์ให้ความรู้ โดยมีหน่วยงานได้ แก่ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์วิจัย และพัฒนาเกษตรแพร่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 700 ราย ซึ่งสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้ ในส่วนพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ฝ่ายวิชาการที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวินิจฉัยศัตรูพืช ในส่วนของจังหวัด ได้ประสานอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้านสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สำหรับพื้นที่ ที่เกิดการระบาดแล้ว ได้ให้คำแนะนำ ให้กำจัดหนอน และไข่ ก่อนที่จะไถกลบ เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พร้อมทั้งไถตากดินอย่างน้อย 15 วัน ส่วนพื้นที่ ที่ยังไม่ได้เกิดการระบาด ได้มีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าพบการระบาดให้กำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรต่อไป

มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีการเฝ้าระวังก่อนการระบาด โดยมีการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานในพื้นที่ สุ่มตรวจ สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การอบรม การจัดงาน และณรงค์ ผ่านสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ผู้นำชุมชน สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ การป้องกัน และควบคุมกรณีเกิดการโรคระบาด ได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ใช้ชีววิถีร่วมตามหลักวิชาการ ใช้วิธีกล เขตกรรม หรือวิธีอื่นๆ การให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายนั้น ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน สนับสนุนศัตรูธรรมชาติ สนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง รายงานความเสียหาย และดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ ประสานกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับปีนี้ ที่มีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นจำวนมาก เนื่องจากปีนี้ ค่อนข้างแล้ง ทำให้หนอนชนิดนี้ แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในการป้องกัน ให้กับเกษตรกร ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้ว ขณะเกิดสถานการณ์หลายหน่วยงาน ก็ได้ระดมเข้าไปแก้ไขปัญหา ตอนนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเกษตรอำเภอเข้าไปสำรวจความเสียหาย และจะต้องมีหน่วยทางวิชาการ เข้ามาตรวจสอบ เพื่อยืนยัน และรับรองการเกิดภัย ก่อนจะช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการในการเยียวยาต่อไป โดยสถานการณ์ขณะนี้ สามารถจำกัดพื้นที่ การแพร่ระบาดได้หมดแล้ว แต่ห่วงเรื่องการแพร่ระบาดหนอนไปในนาข้าว ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดไปในข้าวแล้ว ก็จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จึงอยากจะวอนขอให้เกษตรกร ช่วยกันตัดวงจรหนอนกระทู้โพดลายจุดด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการให้ความรู้เรื่องการตัดวงจรชีวิตหนอนอย่างต่อเนื่องแล้ว

ล่าสุดวันนี้( 27 มิ.ย.) พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอดอกคำใต้ ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายต้นข้าวโพดในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ และพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายใน จ.พะเยา พร้อมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการตัดวงจรชีวิตหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว…