พะเยา หมู่บ้านอนุรักษ์ วัว-ควาย ฝูงใหญ่กว่า 500 ตัว

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมอนุรักษ์วัว-ควายไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งอนุรักษ์วัว-ควาย ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาโดยผลักดันที่จะทำให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวในเรื่องของการอนุรักษ์วัว-ควายไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเรียนรู้ศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในเรื่องของการเลี้ยงวัว-ควาย จำหน่าย เนื่องจากราคาเจ้าของเป็นผู้กำหนดเอง

ฝูงควายกว่า 200 ตัวและวัว อีกกว่า 300 ตัว ต่างเดินทางออกหากินบริเวณทุ่งหญ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณหนองเล็งทราย บ้านสันสลีหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านในพื้นที่ ได้ทำการร่วมกันอนุรักษ์ในเรื่องของการเลี้ยงวัวและเลี้ยงควาย แบบพื้นบ้าน โดยจะทำการปล่อยหากินโดยลำพัง ด้วยตัวเอง ในช่วงทุกเช้าของวันก็จะพบกับภาพฝูงวัวควายมากกว่า 500 ตัว เดินทางมาหาอาหารบริเวณทุ่งหญ้าดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์วัวและควายแห่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันช่วยกันอนุรักษ์และเตรียมที่จะผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการอนุรักษ์วัวควายไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านได้ทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์วัวและควาย

โดย นาวาเอก สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานกลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ ระบุว่า ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น ซึ่งชาวบ้านจะมีพื้นที่ ที่เป็นเกาะกลางหนองเล็งทราย และมีพื้นที่กว้างขวางซึ่งที่ผ่านมาเมื่อ 20 กว่าปี ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่นอกจากจะมีอาชีพทำนาและทำการประมงแล้ว ชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มกันที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัว-ควายไทยไว้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนควายรวมแล้วกว่า 200 ตัว และวัวอีกประมาณ 300 ตัวซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีการอนุรักษ์วัว-ควาย ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา

นอกจากนั้นในเรื่องของการจำหน่ายแล้ว ชาวบ้านที่นี่สามารถเป็นผู้กำหนด ราคาวัว-ควาย ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นแหล่งวัวควายที่ถือว่ามีความเข้มแข็งและประชากรควายวัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นชาวบ้านยังจะได้ร่วมมือกัน ในการที่จะผลักดันให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ของการอนุรักษ์วัว-ควายไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเรียนรู้สามารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้ได้

สัมภาษณ์… นาวาเอกสุรชิต ดวงจันทร์ ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา