เพชรบูรณ์ พัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ กฟภ.อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตาม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน

โดยมีกิจกรรมจัดฝึกอบรม จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และการรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งจะสอบวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ให้กับช่างไฟฟ้าในชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า และการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัย

สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดจะได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถจากทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรร์ และได้รับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์