ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงราย เปิดท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แห่งแรกในภาคเหนือ

เชียงราย เปิดท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แห่งแรกในถาคเหนือ

ที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือ   ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 500 คน เป็นกว่า 2,000 คน/เดือน

สำหรับท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1  ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่ เปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย. เป็นผู้บริหารและประกอบการ และหลังมีการสร้าง และเปิดใช้ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2   ทำให้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และได้ยกให้เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้ดูแลรับปิดชอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาเป็นท่าเรือท่องเที่ยว โดยมีบริษัทนิวเชียงแสน กรุ๊ปจำกัด เข้าบริหาร ใช้งบประมาณการพัฒนากว่า 30,000,000 บาท  จะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทางแม่น้ำโขงระหว่างไทย สปป.ลาว เมียนมา จีนตอนใต้ เวียดนาม และกัมพูชา หลังจากเปิดเป็นท่าเรือท่องเที่ยวแล้ว ภายในเขตท่าเรือ จะเป็นเขตขายสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close