“ชิคุนกุนยา” ระบาดอำเภอแม่สอด พบผู้ป่วยแล้ว 8 ราย

นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่าในขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุน แล้วในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 8 ราย จากผู้ป่วยสงสัย จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยดังกล่าว ยังไม่รวมตัวเลขผู้ป่วยตามคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน

สำหรับโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการปวดข้อและตามร่างกายต่างๆ ทำให้เกิดการทุกข์ทรมาน มีไข้สูงแต่ไม่มีภาวะช็อก เหมือนไข้ซิกาและไข้เลือดออก ดังนั้นจึงฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งสระบัว ยางเก่า และแหล่งเพาะพันธุ์รอบๆ บ้าน
ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสำหรับมาตรการในขณะนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันออกฉีดพ่นเคมีกำจัดยุง พร้อมส่งทีม อสม. ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตลอดจนประชาสัมพันธ์กับประชาชนเกิดการตื่นตัว

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ตอนนี้มีนับ 100 ราย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น